EU sredstvaOperacija: Nakup opreme in pričetek proizvodnje novih izdelkov
Finančna podpora: 116.539,79 €
Namen: Namen naložbe je nakup CNC obdelovalnega centra, sodobne lakirnice in filtrirne naprave
Cilji: Cilj naložbe je pričetek proizvodnje izdelkov lastnega razvoja.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj